επισυζυγής

ἐπισυζυγής, -ές (Α) [συζυγής]
ο συνδεδεμένος με κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επισυζυγία — ἐπισυζυγία, ἡ (Α) [επισυζυγής] τάγμα από οκτώ πολεμικά άρματα …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.